Jak należy czytać analizę składu ciała?

Po wykonaniu analizy składu ciała otrzymujemy wyniki, które z początku mogą wydawać się skomplikowane do odczytania. Jednak nie trzeba być ekspertem by odczytywać pomiary dostarczone przez analizator składu ciała, wystarczy zapoznać się z tym o czym mówią dane wskaźniki.

Analiza otyłości

Jednym z podstawowych wskaźników wykorzystywanym do określenia otyłości jest BMI – Body Mass Index obliczany na podstawie stosunku masy ciała do podniesionego do kwadratu wzrostu, nie wymaga on specjalistycznego sprzętu. Wskaźnik BMI nie sprawdza się jednak u osób z dużą masą mięśniową, pod tym względem do określenia otyłości lepszym wskaźnikiem jest procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w odniesieniu do masy ciała (PBF). Normy dla tych wskaźników wyglądają następująco:

  • BMI – od około 20 do 25,
  • PBF – mężczyźni od 10 do około 25%, kobiety od 18 do 30%.

Wskaźnik BMI jest niedokładny, dlatego ciężko wskazać jego prawidłowe normy. Podobnie PBF nie będzie prawidłowe dla osób wysportowanych o niskim poziomie tkanki tłuszczowej.

Zawartość wody w organizmie

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawartość wody wyraża się w procentowej zawartości względem masy ciała, lub w kilogramach. Należy zwrócić uwagę, że poziom wody ulega zmianom w trakcie dnia. Wpływają na to posiłki, aktywność fizyczna czy choroby. Udział wody w organizmie mieści się zazwyczaj w określonych przedziałach:

  • Kobiety: 45 – 60%,
  • Mężczyźni: 50 – 65%.

Warto zwrócić uwagę, że mięśnie składają się w dużej mierze z wody, zatem utrata tkanki tłuszczowej na rzecz masy mięśniowej spowoduje wzrost zawartości wody w organizmie.

Dodatkowym wskaźnikiem dotyczącym wody w organizmie jest stosunek wody pozakomórkowej do całkowitej zawartości wody. Jest on dobrym wskaźnikiem równowagi wody w organizmie. Na jego podstawie można stwierdzić zatrzymanie się wody w organizmie.

Analiza mięśniowo-tłuszczowa

Po pomiarze masy mięśni szkieletowych – odpowiadających za przemieszczanie się i ruch, oraz masy tkanki tłuszczowej: podskórnej, trzewnej i otaczającej mięśnie są one wyrażanie w kilogramach lub procentach względem masy ciała. Normy dla tych wskaźników wyglądają następująco:

  • Masa mięśniowa: mężczyźni – 65 – 85%, kobiety – 60 -65%;
  • Masa tkanki tłuszczowej: mężczyźni od 10 do około 25%, kobiety od 18 do 30%.

Analiza mięśniowo-tłuszczowa pozwala zweryfikować typ sylwetki, oraz wskazuje nad czym powinniśmy popracować – nad zmianą tkanki tłuszczowej. Podobnie jak w przypadku mniejszej tkanki tłuszczowej sportowcy mogą mieć wyższy procentowy udział masy mięśniowej.

Trzewna tkanka tłuszczowa

Tkanka tłuszczowa trzewna zlokalizowana jest w obrębie jamy brzusznej oraz pomiędzy narządami w niej zlokalizowanymi, w tym m.in wątrobą i sercem. Tłuszcz trzewny jest zapasowym rezerwuarem energii w przypadku pojawienia się głodu. Analizator składu ciała pozwala na zmierzenie obszaru zawierającego wisceralną tkankę tłuszczową znajdującą się w tułowiu. Jako wskaźnik przyjmuje się przekrój tego obszaru, który nie powinien być większy niż 100 cm2. Jego przekroczenie oznacza otyłość brzuszną.

Masa tkanki kostnej

Masa układu kostnego człowieka jest mniej więcej stała względem masy ciała, jednak stany chorobowe mogą skutkować obniżeniem gęstości kości. Masa tkanki kostnej dorosłego człowieka stanowi około 12 – 13,5% całkowitej masy ciała. Z wiekiem układ kostny powoli traci na masie na skutek demineralizacji zachodzącej w starzejącym się organizmie. Duży ubytek masy kostnej jest jednak stanem chorobowym.

Podstawowa przemiana materii

Na podstawie wykonanych pomiarów masy ciała, tkanki tłuszczowej i mięśniowej analizator składu ciała potrafi wyliczyć podstawową przemianę materii (BMR), tj. zapotrzebowanie ciała na energię do przeprowadzenia podstawowych procesów życiowych w stanie spoczynku. Otrzymany wynik w kcal lub kJ informuje nas o tym ile energii w postaci pożywienia powinniśmy dziennie przyjmować w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania organizmu i obecnej masy ciała.

Wiek metaboliczny

Znając BMR można określić, na podstawie danych z naszej grupy wiekowej, wiek metaboliczny. Jeśli jest on wyższy od faktycznego wieku oznacza to, że metabolizm jest zbyt wolny. Nie ma się natomiast czym przejmować jeśli jest on niższy. Do obniżenia wieku metabolicznego należy zwiększyć ilość ćwiczeń fizycznych.

Wiedząc już jak czytać analizę składu ciała nie musimy obawiać się otrzymywanych z niej wyników. Wystarczy wyszukać informacji na temat otrzymywanych wskaźników i nie obawiać się niewielkich przekroczeń podanych norm. Wiele analizatorów jest poza tym rozbudowanych o funkcje np. zapisywania i porównywania otrzymanych wyników z poprzednimi, czy bardziej zaawansowane funkcje, jak chociażby segmentalna analiza w analizatorach InBody770, która pozwala na określenie dysproporcji w budowie ciała takich jak zwiększona masa jednego z ramion, lub większa ilość tkanki tłuszczowej w jednej z nóg.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *