Jak określić wiek metaboliczny?

Wiek metaboliczny organizmu to jedno z tych zagadnień, których istnienia bardzo często po prostu nie jesteśmy świadomi. W sposób mimowolny postrzegamy czas jako coś obiektywnego, mającego identyczne zastosowanie do wszystkich zjawisk. Jednak już od czasów Einsteina wiadomo, że to, co nazywamy „czasem”, nie jest tak naprawdę niczym więcej, niż procesami zachodzącymi w materii.

Jaki jednak ma to związek z wiekiem oraz procesem starzenia się człowieka? Nasze organizmy są do siebie zasadniczo podobne. Tym niemniej, proces starzenia się organizmu bynajmniej nie zachodzi dla każdego z nas w sposób jednakowy. Pewne znaczenie mają tutaj uwarunkowania genetyczne. Co do zasady, o wiele bardziej istotną rolę odgrywają tutaj takie czynniki, jak tryb życia, dieta oraz inne faktory tego rodzaju. To właśnie przede wszystkim one determinują wiek metaboliczny naszego organizmu, czyli inaczej mówiąc nasz wiek prawdziwy.

Co więc przede wszystkim warto wiedzieć na temat wieku metabolicznego organizmu? I jak określić wiek metaboliczny naszego ciała? Postarajmy się odpowiedzieć na te pytania.

Czym jest wiek metaboliczny i co na niego wpływa?

Jak już wspominano, termin „wiek metaboliczny organizmu” powinniśmy rozumieć jako nasz prawdziwy wiek. To bowiem właśnie ten parametr wskazuje, w jakim stopniu postarzał się nasz organizm w przeciągu naszego życia. Istnieją liczne, niezwykle interesujące badania naukowe poświęcone tej tematyce. Jakiś czas temu w Skandynawii naukowcy badali grupę osób w wieku czterdziestu lat. Osoby biorące udział w badaniu należały do klasy średniej i cechowały się dbałością o stan swojego zdrowia, dietę, regularną aktywność fizyczną itd. Wnioski? Okazało się, że średni wiek metaboliczny dla badanej grupy wynosił nieco ponad trzydzieści lat, czyli aż o dekadę mniej, niż sugerowała to data urodzenia.

Warto więc uprzytomnić sobie, że nasz wiek w ogromnej mierze zależy od nas samych: to, co nazywamy wiekiem metabolicznym organizmu, nie jest niczym innym, niż ogólną kondycją naszego ustroju.

W jaki sposób możemy zahamować procesy starzenia? Tutaj naukowcy wymieniają kilka najbardziej istotnych faktorów. Są to:

  • 1. Odpowiednia dieta dostarczająca organizmowi potrzebnych mu ilości substancji odżywczych
  • 2. Odpowiednia codzienna dawka snu, podczas którego organizm podlega regeneracji
  • 3. Regularne uprawianie aktywności fizycznych
  • 4. Unikanie używek, w tym zwłaszcza papierosów
  • 5. Unikanie nadmiernie stresującego trybu życia

Co jednak bardzo ważne, procesy starzenia się organizmu nie są czymś nieodwracalnym. Nawet jeżeli badanie naszego wieku metabolicznego nie przyniosło nadmiernie optymistycznych rezultatów, jesteśmy w stanie do pewnego stopnia odwrócić ten proces: kluczowe znaczenie będzie miała tutaj radykalna zmiana naszego trybu życia oraz stosowanie się do wytycznych, wymienionych w powyższych 5 punktach.

Jak określić wiek metaboliczny organizmu?

Kolejna istotna kwestia, z jaką mamy tutaj do czynienia, to oczywiście odpowiedź na pytanie pod tytułem: jak określić wiek metaboliczny naszego organizmu?

Zacznijmy od tego, że w dość ograniczonym stopniu jesteśmy w stanie przeprowadzić taką analizę w sposób „naoczny”. Jeżeli dostrzegamy dobrą kondycję naszej skóry, prawidłową czynność układu immunologicznego, brak poważniejszych chorób czy schorzeń, dobrą kondycję fizyczną: może oznaczać to, że nasz wiek metaboliczny jest niższy, niż wiek „kalendarzowy”. Kluczowe znaczenie ma jednak tutaj słowo „może”. Bardzo często zdarza się bowiem, że organizm nas oszukuje: podobnie, jak niektóre choroby mogą przez długi czas rozwijać się nie dając żadnych objawów, podobnie procesy starzenia się ustroju są w przez pewien czas przebiegać w sposób trudny do wykrycia.

Z tego powodu, zamiast mogącej prowadzić do mylnych wniosków analizy naocznej, warto skorzystać z profesjonalnych, naukowych narzędzi służących precyzyjnemu określeniu wieku metabolicznego organizmu. Najczęściej stosuje się takie rozwiązania, jak analizator składu ciała. Jedną z najlepszych metod tego rodzaju, jakie są obecnie dostępne na światowym rynku, jest analizator składu ciała InBody. Narzędzie to korzysta z zaawansowanych metod pomiaru składu ciała, takich jak Impedancja bioelektryczna (bioelectrical impedance analysis).

Analiza składu ciała dostarcza najważniejszych informacji, które pozwalają na ścisłe określeniu wieku metabolicznego. Co również ważne, zastosowanie impedancji bioelektrycznej pozwala na radykalne zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów w pomiarach, co często zdarza się w przypadku gorszej jakości analizatorów składa ciała. Technologia InBody charakteryzuje się również całościowym badaniem ciała, a nie jedynie jego fragmentów. Na chwilę obecną, InBody jest jedyną firmą na światowym rynku, której analizatory składu ciała stosują również impedancję dla tułowia. Dzięki całościowemu charakterowi pomiaru oraz wysokiej częstotliwości badania możliwe jest nie tylko maksymalnie precyzyjne określenie wieku metabolicznego, ale również wychwycenie najdrobniejszych zmian w przypadku wykonywania badań regularnie.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *